הרשמה
גלריה

Moshe Kahlon

Minister of Finance and Chairman, Kulanu party