הרשמה
מערכת B2B

Modar Yunis

head of the Ar'ara local council and chairman of the committee of Arab local council heads