הרשמה
גלריה

מודר יונס

ראש מועצה מקומית ערערה ויו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות