הרשמה
גלריה

Levana Shifman

Chairman of Dexia Bank