הרשמה
גלריה

לבנה שיפמן (פינץ)

יו"ר בנק דקסיה ישראל