הרשמה
גלריה

יעקב בנבניסטי

מנהל אגף הקצאות ובקרת מבנים, מפעל הפיס