הרשמה
מערכת B2B

Yifat Shasha Biton, Minister of Construction and Housing