הרשמה
גלריה

ח"כ יפעת שאשא ביטון

שרת הבינוי והשיכון, 'כולנו'