הרשמה
גלריה

Eli Cohen

Minister of economy and industry