חיים ביבס

יו"ר מרכז השלטון המקומי ור' עיריית מודיעין