חיים ביבס

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין