הרשמה
גלריה

Haim Avitan

Urban Renewal Authority Chairman