הרשמה
גלריה

חיים אביטן

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית