הרשמה
גלריה

Dr. David Scharia

Director and Deputy Head (ATAO), CTED of the UN Security Council