הרשמה
גלריה

Dr. Galit Shaul

Mayor of the Emek Hefer Region