הרשמה
גלריה

Doron Milberg

CEO of Rehovot municipality, Chairman of the local municipalities ceo's forum