הרשמה
גלריה

דוד קנפו

אדריכל, יו"ר התאחדות האדריכלים ומתכנני ערים בישראל