אריאל שטיינברג – Muni Expo

אריאל שטיינברג

משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי