הרשמה
גלריה

אלי רגב

מנהל מינהל חירום ובטחון, משרד הפנים