הרשמה
גלריה

Yiftah Ron-Tal

The Director of the Israel Electric Corporation