הרשמה
גלריה

Itay Hoter

VP Economics, Federation of local Authorities in Israel