הרשמה
מערכת B2B

איתי חוטר

סמנכ"ל כלכלה, המרכז לשלטון מקומי