אופיר אקוניס – Muni Expo

אופיר אקוניס

שר המדע והטכנולוגיה