הרשמה
גלריה

Avi Cohen-Skali

Director General Ministry for Social Equality