הרשמה
מערכת B2B

המרחב הציבורי בעיר המחר

יו"ר המושב: אדריכלית מיכל קימל-אשכולות

השילוב של הבנייה לגובה עם קומת הקרקע ומהן הסוגיות שראוי לדון בהן ואיך ניתן לשלב את המצוי עם הרצוי, המושב ידון בשילוב של המיגדלים בעיר ובאופן נקודתי איך ניתן לשלב קומות קרקע מתחת למיגדלים וכן עירוב שימושים במיגדלים